Info@clearconscience.nl  
KVK 24422752
Kinderen.
Startpagina.
Dieren.
Reiki.
Wat is Reiki.
Is dit uw kind?.
<<  Danny.
Dieren  >>.

Het valt steeds meer mensen, vooral ouders en leraren op, dat de kinderen anders zijn en zich anders gedragen.

Het lijkt wel of de kloof, die er altijd wel tussen de generaties is, dit keer groter is en wij, als ouders, de kinderen meer ruimte en aandacht moeten geven om in onze samenleving hun plaats te kunnen vinden om zich te ontwikkelen.

Veel kinderen tonen bijzondere gedragspatronen als paranormaliteit of hyperintelligentie.

Zijn fijngevoelig, intu´tief, hebben veel liefde voor de mensen, de dieren en de natuur of tonen tekenen van hyperactiviteit, ADD of dyslexie en worden van velen als lastig, ongemakkelijk, abnormal, niet goed opgevoed, rebels, opstandig en niet ge´nteresseerd "bevonden".

Hoewel onze hectische, materialistische, mental georiŰnteerde samenleving eigenlijk intu´tie niet echt toelaat, is het interessant te zien dat deze kinderen toch proberen zich van hun gevoelens en intu´tie te laten leiden.

Toch komt het te vaak voor dat ze niet herkend worden, dat hun eigenschappen niet aangenomen worden.

Ze dwingen vaak hun ouders, leerkrachten, therapeuten en anderen tot aan hun eigen grenzen te gaan.

Dit resulteert vaak in onharmonische toestanden en onnodige maatregelen.

Vaak voelen de kinderen zich tussen de volwassenen en ook tussen de kinderen eenzaam, niet echt begrepen en ten onrechte behandeld, wat wederom tot nog grotere complicaties voert.

Hun intu´tie, hun instelling, hun gave en hun capaciteiten zorgen ervoor dat de indigo kinderen of de nieuwetijdskinderen het leven heel anders betrachten en ervaren als wij het doen.

Dat ze vaak niet begrepen worden kan grote invloed op hun gedrag hebben en ertoe leiden, dat  ze zich dan ook vaak niet op hun gemak, niet beschermd of geliefd voelen.

 

Het kind functioneert niet op school? Is intelligent genoeg, maar niet ge´nteresseerd, niet geconcentreerd, heeft aanpassing en gedrags problemen.

Dit komt omdat het kindje alles heel anders ervaart en opneemt.

Als er op school nu onderwijskrachten zijn die intu´tief mee kunnen voelen en denken met het kind, de lesopzet wat aan kunnen passen naar de behoefte van het kind, in plaats van vasthouden aan de oude regelcodes, dan wordt het makkelijker. Niet alleen voor dit kind, maar ook voor alle volgende kinderen.